چشم انداز

شرکت اسپادسیستم یک تصویر ذهنی کوتاه و بلند مدت برای خود تنظیم کرده است، که هدف آن مطرح بودن شرکت در حوزه فناوری اطلاعات در سطح جهانی، تا سال 2020 است.

ماموریت

ارائه خدمات نرم افزاری با محور حل مسئله به صورت اثربخش و تحقق حداکثر رضایت و خشنودی مشتریان با تکیه‌بر سرمایه‌های انسانی کارآمد و خلاق و خلق راه‌کارهای بهینه در مدیریت و اجرای پروژه‌های بزرگ و ارائه محصولات و خدماتی که فراتر از انتظارات آن‌هاست.

ارزش ها

رعایت اصول اخلاقی در حیطه ی ارائه خدمات مهندسی و پاسخ گویی به مشتریان، رعایت کیفیت خدمات، انجام کارگروهی و مشارکت جمعی، مسئولیت پذیری و دانش محوری، توسعه فرهنگ یادگیری، نوآوری، خلاقیت و بهبود مستمر از ارزشهای بنیادی شرکت اسپاد سیستم می باشد.

اهداف راهبردی

برقراری ارتباط با سازمان های مربوطه جهت ارائه راه کار های هوشمند سازی سامانه ها

SPMS

سامانه همایش بان

دیدبان

فاکتور 169

پروژه های اخیر

آخرین اخبار

برخی از مشتریان ما